JELCZ-LASKOWICE - Dwa turnieje strzeleckie w ciągu jednego tygodnia

W imieniu Zarządu SBK Grodu Jelcz-Laskowice, z dużą radością i wielką satysfakcją informuję, że w dniach 06 i 13.05.2023r. w Parku Strzeleckim – Matczyna Góra przy ul. Turniejowej w Jelczu-Laskowicach, miały miejsce dwa prestiżowe turnieje strzeleckie.

W dniu 06.05.2023 roku odbył się turniej o tytuł Króla Kurkowego SBK Grodu Jelcz-Laskowice AD 2023. Zgodnie z postanowieniami statutu, bieżący rok, jest rokiem, w którym Królem SBK zostaje Brat wyróżniający się szczególnymi zasługami dla rozwoju Bractwa, w rozbudowie infrastruktury strzeleckiej i rekreacyjnej, jak również dla realizacji innych potrzeb, których z punktu widzenia funkcjonowania Bractwa jest sporo i nie sposób ich wszystkich wymienić w jednym zdaniu. Na wniosek Zarządu Bractwa, przy akceptacji walnego zebrania członków, jednogłośnie Królem z wyboru, został Brat Bogdan Stryjewski.

Tego dnia, strzelania odbyły się w trzech konkurencjach tj., o tytuł Króla i jego Rycerzy, o Srebrną Paterę ufundowaną przez Honorowego Hetmana SBK – Eligiusza Piechotę oraz tradycyjne strzelanie do kura.

W szlachetnej, uczciwej i pełnej zdrowych emocji rywalizacji strzeleckiej, tytuł I-szego Rycerza Króla zdobył Kazimierz Putyra. Tytuł II-go Rycerza Króla zdobył Krzysztof Bronowicki.

Srebrna Patera jest nagrodą przechodnią. W jej posiadanie, zgodnie z życzeniem fundatora, wchodzi zdobywca największej ilości punktów w strzelaniu mieszanym z pistoletu i karabinu czarnoprochowego. Tym razem najlepszym strzelcem, do którego powędrowała patera, okazał się Krzysztof Bronowicki. Jako zwycięzca zmagań, zgodnie z regulaminem, Krzysztof ma miły obowiązek wygrawerowania na niej swojego imienia i nazwiska oraz roku zdobycia. Drugi był Wacław Drewnik i trzeci Michał Mitek.

Konkurencją kończącą turniej jest tradycyjne strzelanie do kura. Towarzyszy mu miła atmosfera oraz świetna zabawa. Tym razem szczęście dopisało i miejsce I zdobył zaproszony gość – Marcel Korkuś, II-gi był Michał Mitek i III-ci Piotr Siemkowicz.

Zwycięzcy zmagań o tytuł Króla Kurkowego tworzą Radę Królewską. Mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach zarządu i stanowią ważny głos w najważniejszych sprawach dotyczących bractwa. Oprócz zaszczytów, Król ma również szereg obowiązków. Jednym z nich jest uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez Okręg Śląski oraz Zjednoczenie KBS RP. Godność Króla pozwala mu na uczestnictwo w walce o tytuł „Europejskiego Króla Strzelców Historycznych”.

Ustępujący Król Jacek Mikołajczyk został uhonorowany kryształową statuetką z wygrawerowanym laserowo wizerunkiem, imieniem i nazwiskiem oraz datą panowania AD 2022. Czynności z tym związane są satysfakcjonujące i podnoszą rangę tego doniosłego w życiu bractwa wydarzenia. Są również miłą pamiątką.

Honorowy Hetman Bractwa – Eligiusz Piechota podkreśla, że szlachetna działalność, sprawiedliwa rywalizacja oraz duże zaangażowanie w życie lokalnej społeczności są przejawem patriotyzmu. Są jednym z podstawowych elementów budowania właściwych postaw społecznych oraz relacji międzyludzkich. Nowej Radzie Królewskiej serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra Bractwa!

W dniu 13.V.2023 roku miał miejsce turniej strzelecki o „Szablę Zarządu” SBK Grodu Jelcz-Laskowice. W imprezie tej uczestniczą bractwa stowarzyszone w Okręgu Śląskim oraz w Zjednoczeniu KBS RP. Tym razem z całego Śląska zjechali do nas zaprzyjaźnieni bracia i siostry kurkowe, zafascynowani strzelectwem historycznym. Gościli u nas strzelcy z Pszczyny, Żor, Rybnika, Głogówka, Bytomia, Nysy, Raciborza i Tarnowskich Gór. Przywitał ich gospodarz turnieju - Hetman Aleksander Mitek. Mowy wygłosili Prezes Okręgu Śląskiego ZKBS RP – Roman Pająk oraz Sekretarz OŚ Piotr Furczyk. Po ich zakończeniu przystąpiono do aktu intronizacji. W jej ramach, nowy Król SBK Grodu Jelcz-Laskowice – Bogdan Stryjewski, został wyróżniony grawerowaną laserowo kryształową statuetką pamiątkową z rokiem panowania AD 2023. Nowy Król oraz jego Rycerze: I-szy – Kazimierz Putyra i II-gi – Krzysztof Bronowicki zostali wyróżnieni kompletem Krzyży Królewskich. W dalszej kolejności poszczególne delegacje złożyły nowej Radzie Królewskiej życzenia i wręczyły symboliczne upominki. Jest to wieloletnia tradycja, która od niedawna ma miejsce również podczas uroczystości przez nas organizowanych. Hetmanka KBS w Pszczynie – Magdalena Piech przekazała pamiątkową fotografię uczestników Kongresu Zjednoczenia KBS RP, który odbył się w Pszczynie w miesiącu kwietniu. Prawy Marszałek Piotr Furczyk KBS Pszczyna w podziękowaniu za udział w intronizacji Rady Królewskiej AD 2022 i w dowód długoletniej przyjaźni między naszymi bractwami, przekazał Hetmanowi Aleksandrowi Mitkowi obraz Matki Boskiej Pszczyńskiej z dedykacją: Dla Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice od Rady Królewskiej KBS Pszczyna AD MMXXII.

W dalszej części spotkania przystąpiono do szlachetnej rywalizacji strzeleckiej, w efekcie której wyłonieni zostali zwycięzcy poszczególnych konkurencji, a byli to:
- strzelanie o „Szablę Zarządu” – Zwycięzcy eliminacji wyróżniani są pucharami. Byli to: Zbigniew Winiatorski – KBS Żory, Adam Flak – KBS Tarnowskie Góry i Jerzy Piech – KBS Pszczyna. W naszym turnieju obowiązuje zasada, że – szabla ma promować miasto i gminę Jelcz-Laskowice, stąd w finale startują wyłącznie zaproszeni goście. Najlepszym strzelcem finału, a tym samym zdobywcą „Szabli Zarządu” oraz pięknej, rzeźbionej w drewnie tarczy okolicznościowej został Adam Flak z KBS Tarnowskie Góry.

Konkurencjami towarzyszącymi były:

  • strzelanie z pistoletu sportowego – miejsce I – Ewa Rajchel, II-gie Jerzy Miś – oboje z BK Miasta Rybnika i III-cie – Adam Flak z KBS Tarnowskie Góry. Nagrodą dodatkową była pięknie rzeźbiona tarcza, której zdobywcą, jako najlepszy strzelec finału, również okazał się Adam Flak z KBS Tarnowskie Góry.
  • tarcza losowa, charytatywna – miejsce I – Jan Kubowicz – SBK Grodu Jelcz-Laskowice, II-gie Mirosław Strachota i III-cie Andrzej Suchanek – obaj z BK Grodu Bytomskiego.
  • strzelanie do kura – tradycyjnie, konkurencja ta jest kończącą turniej. Tym razem szczęście dopisało i Kura zestrzelił – Marek Twardawa, drugi był Jerzy Miś – obaj z BK Miasta Rybnika. Trzecie miejsce zajęła Joanna Zelmanowicz z BK Grodu Bytomskiego. Kur jako symbol fartu strzelającego jest jednym z bardziej cenionych trofeów wśród uczestników turniejów.

Zmagania o Szablę Zarządu są jedną z najważniejszych imprez strzeleckich organizowanych przez naszą organizację. Podnosi prestiż bractwa oraz ma bezpośredni wpływ na promocję miasta, co jest wkomponowane w naszą działalność statutową. Szlachetna działalność oraz duże zaangażowanie w życie lokalnej społeczności są patriotyzmem dzisiejszych czasów. Przez oddaną i pełną zaangażowania pracę na rzecz współmieszkańców pragniemy budować właściwe postawy społeczne i relacji międzyludzkie. W dzisiejszych, trudnych czasach, jest to działanie właściwe i pragniemy aby stan taki trwał zawsze.

W imieniu Zarządu SBK Grodu Jelcz-Laskowice, serdecznie dziękuję wszystkim delegacjom bractw kurkowych, które uczestniczyły w uroczystości i brały udział w organizowanym przez nas turnieju.

Tradycyjnie, na zakończenie odbyła się biesiada bracka. Towarzyszyły jej bogate wspomnienia oraz ambitne plany na przyszłość. Obyśmy zawsze dysponowali energią i środkami na ich realizację.

A to wszystko „Ku Chwale Ojczyzny, Grodu i Bractwa”.

W imieniu Zarządu SBK Grodu Jelcz-Laskowice
Jacek Mikołajczyk – Sekretarz

-----
źródło: SBKG Jelcz-Laskowice
info: 2023.05.13

▲ top


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz