Turniej Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego ZKBS RP

6 kwietnia 2024 roku na strzelnicy tarnogórskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbył się po raz kolejny Turniej Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Uczestniczyło w nim około osiemdziesiąt osób, a w zawodach wzięło udział nieco ponad sześćdziesięciu braci reprezentujących organizacje z: Bytomia, Głogówka, Jelcza-Laskowic, Katowic, Mikołowa, Pszczyny, Raciborza, Rudy Śląskiej, Rybnika, Żor oraz Tarnowskich Gór. Wydarzenie zostało sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, z którego na realizację zadania organizatorzy otrzymali 10 tys. złotych. Spośród zaproszonych gości w wydarzeniu wzięli udział m.in.: członek Zarządu Rady Powiatu Tarnogórskiego Krzysztof Łoziński, prezes Śląsko-Łódzkiej Organizacji Regionalnej Ligi Obrony Kraju Leszek Waligóra, prezes Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Roman Pająk.

więcej zdjęć z przebiegu zawodów ►

Podczas uroczystego otwarcia uczczono minutą ciszy zmarłych w ostatnim czasie braci Grzegorza Hata (Mikołów) i Lecha Gemborskiego (Rybnik). Następnie w szeregi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach przyjęto: Jacka Drewniaka i Grzegorza Timofiejczuka. Wyróżniono także śląskich Kawalerów Krzyża Rycerskiego św. Sebastiana w Europie za ufundowanie obrazu patrona strzelców w kościele pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie. Powstał on dla upamiętnienia spotkania V Komandorii Rycerstwa św. Sebastiana i poświęcony został 5 listopada 2022 r. przez ks. arcybiskupa Wiktora Skworca. Dyplomy wręczyli braciom prezes Okręgu Śląskiego Roman Pająk i członek Zarządu tegoż oraz hetman honorowy tarnogórskiego bractwa Andrzej Janicki.

Podczas turnieju rywalizowano w kilku konkurencjach. W strzelaniu do Tarczy Pamiątkowej zarezerwowanym dla zaproszonych gości, członków Zarządu Okręgu Śląskiego, królów kurkowych, jak również hetmanów bractw, najskuteczniejszy okazał się Zbigniew Brożek (Mikołów), a tarnogórzanie Sylwester Dubas i Władysław Batoryna zostali sklasyfikowani na drugim i trzecim miejscu. W konkurencji Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP najskuteczniejsi okazali się: Zbigniew Winiatorski (Żory), Jarosław Czachor (Jelcz-Laksowice) i Jacek Wicher (Tarnowskie Góry / Pszczyna). W strzelaniu do Tarczy Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach najlepszy wynik należał do Sylwestra Dubasa (Tarnowskie Góry). Tuż za nim uplasowali się rybniczanie Jerzy Miś (Rybnik) i Ewa Rajchel. Natomiast w turnieju ze strzelby gładkolufowej pierwsze trzy lokaty zajęli Marcin Odlanicki-Poczobutt (Pszczyna), Jarosław Czachor (Jelcz-Laskowice) i przedstawiciel gospodarzy Grzegorz Timofiejczuk. Tarcza Charytatywna trafiła do rąk Władysława Frydla (Pszczyna). Drugie miejsce w tej konkurencji zajął Paweł Galbas (Bytom), a trzecie Marek Sławik z Tarnowskich Gór. Puchary przewidziane dla kadetów zdobyli natomiast Matusz Wojaczek (Rybnik) i Michał Piech (Pszczyna).

-----
źródło: KBS w Tarnowskich Górach
info: 2024.04.06

▲ top