Informacja o ważniejszych wydarzeniach w Strzeleckim Bractwie Kurkowym Grodu Jelcz-Laskowice

wydarzenia brackie ad 2023 │►│

Działo się w Bractwie !

W Strzeleckim Bractwie Kurkowym Grodu Jelcz-Laskowice miało miejsce wiele wydarzeń, które były istotne z punktu widzenia funkcjonowania organizacji oraz znacząco przyczyniały się do promocji naszej działalności w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice, Okręgu Śląskim oraz Zjednoczeniu KBS RP, a były to:

W dniu 17.IX.2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, na którym podsumowano 10 – letni okres prezesury ustępującego Hetmana Eligiusza Piechoty. Wybrano również nowy Zarząd Stowarzyszenia. Minione 10 lat zdecydowanie można uznać za okres prosperity. Do najważniejszych osiągnięć należy: uroczystość nadania sztandaru, zorganizowanie uroczystych obchodów XXX-lecia bractwa, remont dachu strzelnicy, rozbudowa strzelnicy – ustawienie kontenera magazynowego oraz montaż urządzeń do transportu tarcz strzeleckich, odnowienie wiaty biesiadnej, wypromowanie Dębu Słowianina na Drzewo Roku 2014 oraz Matczynej Lipy w konkursie Drzewo Roku 2019 – (6 miejsce w ogólnopolskim konkursie Klubu Gaja). Trzykrotne zdobycie przez naszych strzelców tytułu Króla Okręgu Śląskiego ZKBS RP (2015 – Jacek Mikołajczyk, 2018 – Aleksander Mitek, 2019 – Wacław Drewnik). Trzykrotny udział w Europejskim Zjeździe Strzelców Historycznych (Paine – 2015, Leudal – 2018 i Deinze – 2022). Dziesiątki godzin czynów społecznych, w efekcie których upiększany był teren Parku Strzeleckiego – Matczyna Góra. Wspieranie działalności miejsko-gminnej organizacji LOK. Powołanie Regimentu Artylerii Książęcego Domu Radziwiłłów Powiatu Oławskiego. Udział w wyjazdowych turniejach strzeleckich, gdzie wielokrotnie nasi strzelcy zdobywali czołowe miejsca promując Bractwo, Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice na terenie Okręgu Śląskiego oraz na obszarze całego kraju. W podziękowaniu za wzorowe, długoletnie pełnienie obowiązków, ustępujący Hetman Eligiusz Piechota został odznaczony medalem Pro Patria oraz wyróżniony Honorową Szablą z wygrawerowaną dedykacją. Aktu wręczenia połączonego ze słowami uznania i podziękowania dokonał jeden z założyciel Bractwa – Członek Zarządu – Janusz Wilkosz.


Eligiusz Piechota - ustepujący Hetman SBK

Walne zebranie dokonało wyboru nowych władz stowarzyszenia, i tak: Na stanowisku Hetmana (Prezesa) Eligiusza Piechotę zastąpił dotychczasowy Strzelmistrz – Aleksander Mitek. Kwatermistrza Jana Kubowicza zastąpił Stanisław Małkiewicz. Dotychczasowego Skarbnika Krzysztofa Bronowickiego zastąpił Kazimierz Konefał. Strzelmistrza Aleksandra Mitka zastąpił syn Michał Mitek. Na dotychczas zajmowanych stanowiskach pozostali: Wice Hetman – Mieczysław Nyklarz, Sekretarz – Jacek Mikołajczyk oraz Członek Zarządu – Janusz Wilkosz. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący – Krzysztof Bronowicki oraz Członkowie – Adam Porębski i Jan Kubowicz. Nowo wybrany Zarząd czeka wiele wyzwań oraz dużo pełnej poświęcenia pracy, a plany i zamierzenia są bardzo ambitne. Pozostaje nam życzyć skuteczności oraz wszelkiej pomyślności w ich realizacji.


Nowy Zarzad SBK

W dniu 11.XI.2022r. na zaproszenie Władz Samorządowych Jelcza-Laskowic, liczna delegacja braci kurkowych uczestniczyła w patriotycznych uroczystościach obchodów 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Bractwo wystawiło Poczet Sztandarowy w składzie: chorąży – Jacek Mikołajczyk oraz przyboczni: Stanisław Małkiewicz i Zbigniew Bonkowski. Delegację do złożenia kwiatów pod pomnikiem Do Wolnej i Niepodległej stanowili: Janusz Wilkosz, Adam Porębski oraz Michał Mitek. Obsługę armaty brackiej, z której na chwałę Bractwa, Grodu oraz Rzeczypospolitej oddany został honorowy strzał, stanowili: Krzysztof Bronowicki, Wacław Drewnik i Kazimierz Konefał.


Kazimierz Konefał, Krzysztof Bronowicki, Zbigniew Bonkowski, Jacek Mikołajczyk,
Michał Mitek, Janusz Wilkosz, Stanisław Małkiewicz, Wacław Drewnik, Adam Porębski.

W dniu 12.XI.2022r. w Parku Strzeleckim – Matczyna Góra został zorganizowany niepodległościowy turniej strzelecki z broni czarnoprochowej oraz pistoletu centralnego zapłonu. W szlachetnej i pełnej poświęcenia rywalizacji osiągnięto następujące wyniki:

  Pistolet czarnoprochowy:
 1. Jarosław Czachor,
 2. Stanisław Małkiewicz,
 3. Wacław Drewnik.
  Karabin czarnoprochowy:
 1. Jarosław Czachor,
 2. Krzysztof Bronowicki
 3. Stanisław Małkiewicz.
  Pistolet centralnego zapłonu:
 1. Jarosław Czachor,
 2. Jacek Mikołajczyk
 3. Wacław Drewnik.

W kończącym turniej, tradycyjnym strzelaniu do Kura szczęście dopisało:

 1. Krzysztof Bronowicki,
 2. Michał Mitek
 3. Wacław Drewnik.

Niekwestionowanym zwycięzcą turnieju został Jarosław Czachor, który tego dnia strzelał najcelniej.

W dniu 04.XII.2022r. delegacja SBK Grodu Jelcz-Laskowice, stowarzyszona w Regimencie Artylerii Książęcego Domu Radziwiłłów Powiatu Oławskiego, w składzie: Krzysztof Bronowicki, Jarosław Czachor i Jacek Mikołajczyk uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej odprawionej w Katedrze Świętych Piotra i Pawła w Gliwicach w intencji Artylerzystów, których patronką jest Św. Barbara.

Słowa podziękowania kierujemy do Władz Samorządowych Jelcza-Laskowic, które na różne sposoby wspierają nasze działania. Bez okazywanej życzliwości i wsparcia nasza działalność byłaby znacznie uboższa. Dzięki tej współpracy, ze spokojem patrzymy w przyszłość i z zadowoleniem pełnimy obowiązki społeczne uatrakcyjniając swoim udziałem gminne oraz kościelne uroczystości patriotyczne. Jako Bractwo wrośliśmy w nasze miasto, bo stąd się w większości wywodzimy i jego dobro jest dla nas celem nadrzędnym.

W strzelectwie sportowym, zaangażowaniu społecznym oraz dbałości o zawiadywany obiekt nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Mamy wiele planów. Ich realizacja pozwoli na znaczące uatrakcyjnienie tego magicznego miejsca, które jednoczy miłośników broni historycznej, strzelców czarnoprochowych i sportowych oraz artylerzystów Regimentu Artylerii Książęcego Domu Radziwiłłów Powiatu Oławskiego.

To wszystko Ku Chwale Ojczyzny, Grodu i Bractwa !

Jacek Mikołajczyk
Sekretarz SBK Grodu
Jelcz-Laskowice

-----
źródło: KBS Jelcz-Laskowice
info: 2023.01.11

▲ top


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz