Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Bractw zrzeszonych w Okręgu Śląskim

W dniu 2 lipca 2022r. w Siedzibie Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego będącej jednocześnie siedzibą Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R,P, odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Bractw zrzeszonych w Okręgu Śląskim.

W trakcie zebrania ustępujący Zarząd na czele z Hetmanem OŚ Bratem Janem Świgostem otrzymali absolutorium. Delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Okręgu Śląskiego oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.

Skład Zarządu Okręgu Śląskiego:

Prezes Roman Pająk – KBS w Pszczynie

I V-ce Prezes Aleksander Mitek – SBKG Jelcz Laskowice

II V-ce Prezes Mirosław Strachota Gorzycki– BKG Bytomskiego

Sekretarz Piotr Furczyk – KBS w Pszczynie

Skarbnik Krzysztof Parzętny – BS w Mikołowie

Stzrelmistrz Jacek Wicher – KBS w Tarnowskich Górach

Chorąży Leszek Kowalczyk – KBS w Żorach

Członek Zarządu Andrzej Janicki – KBS w Tarnowskich Górach

Członek Zarządu Piotr Kurek – BKM Rybnik


Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Edward Kóska – Katowickie BS

Członek Józef Klink – BKM Rybnik

Członek Jan Golis – KBS w Toszku


Skład Sądu Honorowego:

Przewodniczący Jan Świgost – BKG Bytomskiego

Członek Janusz Szkodziński – BS w Głogówku

Członek Michał Mitek – SBKG Jelcz Laskowice

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz