Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Bractw zrzeszonych w Okręgu Śląskim

wydarzenia brackie ad 2022│►│

W dniu 2 lipca 2022r. w Siedzibie Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego będącej jednocześnie siedzibą Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R,P, odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Bractw zrzeszonych w Okręgu Śląskim.

W trakcie zebrania ustępujący Zarząd na czele z Hetmanem OŚ Bratem Janem Świgostem otrzymali absolutorium. Delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Okręgu Śląskiego oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.

Skład Zarządu Okręgu Śląskiego:

Prezes Roman Pająk – KBS w Pszczynie
I V-ce Prezes Aleksander Mitek – SBKG Jelcz Laskowice
II V-ce Prezes Mirosław Strachota Gorzycki– BKG Bytomskiego
Sekretarz Piotr Furczyk – KBS w Pszczynie
Skarbnik Krzysztof Parzętny – BS w Mikołowie
Strzelmistrz Jacek Wicher – KBS w Tarnowskich Górach
Chorąży Leszek Kowalczyk – KBS w Żorach
Członek Zarządu Andrzej Janicki – KBS w Tarnowskich Górach
Członek Zarządu Piotr Kurek – BKM Rybnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Edward Kóska – Katowickie BS
Członek Józef Klink – BKM Rybnik
Członek Jan Golis – KBS w Toszku

Skład Sądu Honorowego:

Przewodniczący Jan Świgost – BKG Bytomskiego
Członek Janusz Szkodziński – BS w Głogówku
Członek Michał Mitek – SBKG Jelcz Laskowice

-----
źródło: OŚ ZKBS RP
info: 2022.07.02

▲ top


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz