JELCZ-LASKOWICE - Turniej strzelecki w Jelczu-Laskowicach

wydarzenia brackie ad 2022 │►│

Turniej strzelecki o Szablę Zarządu
Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice AD 2022

Miło mi poinformować, że w sobotę dnia 14.05.2022r. w Parku Strzeleckim – Matczyna Góra, odbył się turniej o Szablę Zarządu Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice. Turniej ten ujęty jest w kalendarzu wydarzeń Okręgu Śląskiego ZKBS RP  jako nasza impreza sztandarowa, w której udział biorą bractwa stowarzyszone w Okręgu Śląskim oraz w Zjednoczeniu KBS RP. Wydarzeniu temu towarzyszą konkurencje dodatkowe, które w znaczący sposób uatrakcyjniają imprezę, przyciągając liczne grono braci kurkowych zainteresowanych strzelectwem historycznym z całej Polski.

Przybyłych gości z burmistrzem Jelcza-Laskowic Bogdanem Szczęśniakiem, jego zastępcami Markiem Szponarem i Romualdem Piórko, przewodniczącą Rady Miejskiej Beatą Bejdą, wice przewodniczącym RM Krzysztofem Woźniakiem, Hetmanem Okręgu Śląskiego ZKBS RP Janem Świgostem, generałem Artylerii Brackiej Książęcego Domu Radziwiłłów Adamem Majchrzakiem oraz licznymi delegacjami bractw kurkowych z całego Śląska powitał gospodarz turnieju, hetman bractwa – Eligiusz Piechota.

Przedmiotowy turniej połączony był z miłą uroczystością wyróżnienia zaproszonych gości oraz członków bractwa rodzimego medalami przyznanymi przez Kapitułę Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP z siedzibą w Poznaniu oraz przez Kapitułę Okręgu Śląskiego ZBKS RP z siedzibą w Bytomiu. Odznaczenia przyznano z okazji przypadającego w roku 2020 jubileuszu 25-lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego ZKBS RP oraz 35-lecia działalności bractwa jelczańskiego.

Wyróżnieni zostali: Krzyżem Rycerskim – Beata Bejda. Krzyżem Oficerskim – Dariusz Koprowski, Krzysztof Stroński i Jarosław Czachor. Krzyżem Komandorskim – Bogdan Stryjewski.

Krzyżami Zasługi Okręgu Śląskiego ZKBS RP wyróżnieni zostali: Krzyżem Złotym, jeden z pierwszych Hetmanów Okręgu Śląskiego, mieszkaniec naszej gminy – Tadeusz Myczkowski. Krzyżami Srebrnymi – Bogdan Szczęśniak, Marek Szponar, Romuald Piórko oraz Dariusz Koprowski.

Krzyżem 25-lecia Okręgu Śląskiego wyróżniony został Marek Szponar.

Wielki Mistrz Zakonu Templariuszy na Polskę i Europę – Krzysztof Kurzeja, decyzją Wielkiej Kapituły Krzyża Honorowego Pro Syria, za pomoc dla ofiar prześladowań w Syrii, Krzyżem Honorowym Pro Syria wyróżnił Czcigodą Siostrę Annę Kubowicz.

Krzyżami Zjednoczenia KBS RP za Wieloletnią i Wzorową Służbę wyróżnieni zostali: Krzyżem Złotym kl. I (minimum 20 lat w bractwie) – Adam Porębski, Jan Kubowicz, Zbigniew Marek Frąckowiak, Aleksander Mitek, Zbigniew Bonkowski oraz Zbigniew Skowroński. Krzyżem Złotym kl. II (minimum 15 lat w bractwie) – Tadeusz Steciuk. Krzyżem Srebrnym kl. III (minimum 10 lat w bractwie) – Jacek Mikołajczyk. Krzyżem Brązowym kl. IV. (minimum 5 lat w bractwie) – Piotr Stryjewski.

Po wręczeniu odznaczeń przystąpiono do aktu intronizacji, który miał miejsce po raz pierwszy w historii naszego bractwa. W jego ramach ustępujący Król SBK Grodu Jelcz-Laskowice – Kazimierz Putyra, został wyróżniony kryształową statuetką pamiątkową, z własną, wygrawerowaną laserowo podobizną oraz rokiem panowania AD 2021. Nowy Król bractwa, Jacek Mikołajczyk został wyróżniony Wielkim Krzyżem Królewskim SBK Grodu Jelcz-Laskowice. Nowa Rada Królewska, w skład której wchodzą: Król – Jacek Mikołajczyk, I Rycerz – Jarosław Czachor i II Rycerz – Mieczysław Nyklarz, została obdarowana przez przybyłe delegacje symbolicznymi upominkami, co jest wieloletnią tradycją w bractwach Okręgu Śląskiego, oraz całego Zjednoczenia i zagościło również na naszej uroczystości.

W dalszej części spotkania przystąpiono do szlachetnej, pełnej emocji rywalizacji strzeleckiej, w efekcie której wyłoniono zwycięzców poszczególnych konkurencji, a należały do nich:

- strzelanie o "Szablę Zarządu" – w konkurencji tej udział biorą wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju. Zwycięzcy eliminacji wyróżnieni zostali pucharami pamiątkowymi i byli to: Władysław Frydel – KBS Pszczyna, Mirosław Strachota - Gorzycki – BK Grodu Bytomskiego i Andrzej Nikiel – KBS Pszczyna. Zgodnie z przyjętą zasadą – szabla ma promować miasto i gminę Jelcz-Laskowice, dlatego w finale; startują wyłącznie zaproszeni goście w kolejności określonej ilością zdobytych w eliminacjach punktów i oprócz w/w zwycięzców eliminacji, byli to: Jacek Wicher – KBS Tarnowskie Góry, Tomasz Dylong – BK Grodu Bytomskiego, Magdalena Piech – KBS Pszczyna, Ewa Rajchel – BK Miasta Rybnika, Adam Flak – KBS Tarnowskie Góry, Piotr Furczyk – KBS Pszczyna i Sebastian Orlicki – BK Grodu Bytomskiego. Spośród wszystkich wymienionych uczestników finału, tym razem najcelniejszym okiem błysnął Strzelmistrz Okręgu Śląskiego ZKBS RP – Jacek Wicher z KBS Tarnowskie Góry, który wygraną szabelką będzie promował nasze miasto i bractwo na wszystkich kolejnych imprezach brackich.

Konkurencjami towarzyszącymi były:

- strzelanie z pistoletu sportowego – miejsce I – Tomasz Dylong – BKG Bytomskiego, II-gie Wojciech Rajchel – BK Miasta Rybnika i III-cie Krzysztof Bronowicki – SBK Grodu Jelcz-Laskowice.

- strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu – miejsce I – Sebastian Orlicki – BKG Bytomskiego, II-gie Lucjan Kieżkowski – BKG Bytomskiego i III-cie Wojciech Rajchel – BK Miasta Rybnika.

- tarcza losowa, charytatywna – miejsce I – Michał Mitek – SBK Grodu Jelcz-Laskowice, II-gie Ewa Rajchel – BK Miasta Rybnika i III-cie Adam Flak – KBS Tarnowskie Góry.

- strzelanie do kura – tradycyjnie, konkurencja ta jest kończącą turniej. Polega ona na strzelaniu wszystkich uczestników turnieju do tarczki namalowanej na listewce, na której umieszczony jest symboliczny kur. Konkurencja trwa do czasu, kiedy listewka nie zostanie przestrzelona w całości i kur nie zostanie zestrzelony. Pierwsze miejsce zdobywa zawodnik, po którego strzale spada kur – tym razem był nim Władysław Frydel z KBS Pszczyna. Drugie miejsce przypada osobie strzelającej przed – był nią Tomasz Dylong z BKG Bytomskiego. Trzecie osobie następnej, którą był Adam Flak z KBS Tarnowskie Góry. Tak zestrzelony kur jest symbolem fartu strzelającego i jest jednym z bardziej cenionych trofeów wśród braci kurkowych.

Zmagania o Szablę Zarządu SBK Grodu Jelcz-Laskowice są drugą co do ważności imprezą strzelecką organizowaną przez nasze bractwo. Znacząco podnoszą prestiż bractwa oraz mają bezpośredni wpływ na promocję miasta, co jest wkomponowane w naszą działalność od początku istnienia.

Oprócz rywalizacji strzeleckiej spotkania braci kurkowych są doskonałą metodą na pogłębianie istniejących oraz nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni. Liczny udział gości w organizowanym przez nas turnieju jest zobowiązaniem do rewizyty w turniejach organizowanych przez bractwa zaprzyjaźnione, co czynimy z radością i w poczuciu odpowiedzialności.

Patriotyzmem dzisiejszych czasów jest zarówno szlachetna działalność jak i duże zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Cechy te towarzyszą braciom kurkowym od zawsze. Poprzez oddaną i pełną zaangażowania pracę na rzecz współmieszkańców przyczyniamy się do budowania właściwych postaw społecznych i relacji międzyludzkich. W dzisiejszych, trudnych czasach, jest to działanie właściwe i pragniemy aby stan taki trwał przez wiele następnych lat.

W imieniu Władz Samorządowych oraz Zarządu SBK Grodu Jelcz-Laskowice, serdecznie dziękuję delegacjom bractw kurkowych, które uczestniczyły w uroczystości i brały udział w organizowanym przez nas turnieju, a były to: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie z hetmanką Magdaleną Piech, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach z hetmanem Andrzejem Janickim, Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego z hetmanem Janem Świgostem, Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego z hetmanem Adamem Majchrzakiem, Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie z hetmanem Józefem Plutą, Bractwo kurkowe Miasta Ruda Śląska, oraz Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia Husarz.

Tradycyjnie, na zakończenie odbyła się biesiada bracka, której towarzyszyły bogate wspomnienia oraz ambitne plany na przyszłość. Obyśmy zawsze dysponowali energią i środkami na ich realizację.

A to wszystko „Ku Chwale Ojczyzny, Grodu i Bractwa”.

W imieniu Zarządu SBK Grodu Jelcz-Laskowice
Jacek Mikołajczyk – Sekretarz

-----
źródło: Strzeleckie Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice
info: 2022.05.14

▲ top


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz