Walne Zebranie Sprawozdawcze Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego

wydarzenia brackie ad 2023 │►│

Dnia 18 marca 2023 roku w siedzibie Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego w Bytomiu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Bractwa. W takcie zebrania przedstawione zostały sprawozdania Zarządu Bractwa z działalności Bractwa za 2022 rok, sprawozdanie Skarbnika oraz sprawozdanie Strzlemistrza.

Wszystkie przedstawione sprawozdania w ramach przeprowadzonego głosowania zostały pozytywnie zatwierdzone co jednocześnie zostało przyjęte przez Zarząd jako mandat zaufania na kolejny 2023 rok działalności pod tym samym Zarządem.

Ważną kwestią poruszoną na zebraniu były wysokości składek. Ze względu na wzrastające koszty życia i działalności Bractwa podjęto uchwałę zwiększającą comiesięczne składki członkowskie.

Miłym akcentem Zebrania były obchodzone 78 urodziny naszego zacnego i zasłużonego dla Bractwa Brata Lucjana Kieżkowskiego, który z rąk naszej Siostry Teresy Galwas otrzyma typowo wojskowy prezent.

100 lat Lucjanie...

-----
źródło: BKGB
info: 2023.03.18

▲ top


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz