BKGB - Bracka pomoc dla Uchodźców Wojennych z Ukrainy

wydarzenia brackie ad 2022 │►│

Dnia 2022.03.02 odbyło się zebranie Zarządu Bractwa, na którym Hetman Bractwa Jan Świgost zreferował spotkanie członków Zarządu BKGB z Prezydentem Miasta Bytomia Mariuszem Wołoszem.

Jednym z tematów spotkania była sytuacja przybywających do naszego kraju i regionu uchodźców ukraińskich uciekających przed zawieruchą wojenną jaka ma miejsce na Ukrainie oraz pomocy humanitarnej organizowanej dla nich.

Tego samego dnia w siedzibie Bractwa odbyło się spotkanie brackie, gdzie jednym z punktów spotkania była organizacja czynnej pomocy dla uchodźców przez bractwo i naszych braci. Temat pomocy został poddany głosowaniu, w skutek czego został przyjęty jednomyślnie.

Wyznaczone osoby w Bractwie utrzymują stały kontakt z Centrum Koordynacji w Bytomiu do spraw pomocy dla Uchodźców z Ukrainy. Nasza-pomoc jest odzewem na bieżące potrzeby zgłaszane do tego punktu koordynacji. Dla przykładu w trybie pilnym była zgłoszona potrzeba usunięcia awarii kaflowego pieca grzewczego, czy też dostarczenia opału, które były realizowane przez naszych braci.

Oczywiście pomoc organizowana jest w różny sposób, nie tylko materialny. Należy tu wspomnieć o naszym bracie Arturze Kolebie, który takiej niematerialnej pomocy udzielił przyjmując pod swój dach rodziny uchodźców. Nasz panujący Król Rafał Korzeniowski wraz z rodziną zadeklarowali przyjąć uchodźców pod swój dach. Również rodzina naszego Hetmana zadysponowała dwa lokale mieszkalne na potrzeby zakwaterowania rodzin Uchodźców. Ich szlachetna postawa zasługuje na wyróżnienie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz