Obchody jubileuszowe 25-lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego ZKBS RP

wydarzenia brackie ad 2021 │►│

25-lecie Okręgu Śląskiego ZKBS RP w Pszczynie - dekoracja Sztandaru OŚ ZKBS RP Krzyżem Rycerskim.

W niedzielę, 22 sierpnia 2021 r. w Pszczynie odbyły się uroczystości jubileuszowe 25-lecia reaktywowania Śląskiego Okręgu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i intronizacja króla kurkowego AD 2021. Uroczystość swoim patronatem objęli marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, starosta pszczyński Barbara Bandoła i burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Do Pszczyny przybył prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Krzysztof Larski z zastępcami Andrzejem Pawłowskim i Zdzisławem Grzelką i wielu członkami zarządu. Był prezes Okręgu Krakowskiego ZKBS RP Jan Dziura-Bartkiewicz oraz prezesi, hetmani, królowie bractw z Okręgu Śląskiego oraz wielu braci z całej Polski.

Podczas uroczystości na Rynku w Pszczynie sztandar Okręgu Śląskiego ZKBS RP został odznaczony Krzyżem Rycerskim Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich. Dekoracji sztandaru dokonali wiceprezesi Zjednoczenia KBS RP Andrzej Pawłowski, Zdzisław Grzelka i król kurkowy Zjednoczenia Zbigniew Madej. Krzyżem Wielkim z Gwiazdą Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP udekorowany został Jan Detko z bractwa w Rudzie Śląskiej. Prezes Krzysztof Larski złoty Krzyż Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP wręczył byłemu prezesowi Okręgu Śląskiego Bractw Kurkowych, byłemu królowi kurkowemu Europy Tadeuszowi Żyle.

Jacek Wicher i Andrzej Janicki z bractwa w Tarnowskich Górach zostali odznaczeni Gwiazdą do Komandorii Krzyża Zasługi, Bolesław Biolik, Teofil Kubis i Roman Pająk uhonorowani zostali komandorią z mieczami Krzyża Zasługi, a Damian Kuberski otrzymał Krzyż Komandorski Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Krzyżem Oficerskim Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP wyróżnieni zostali: Edward Wójcik i Henryk Jagła, a Krzyżem Rycerskim: Dominika Bania, Artur Piech, Wojciech Siekiera, Remigiusz Żyła.

Decyzją Kapituły Krzyża Zasługi Okręgu Śląskiego Złotym Krzyżem Zasługi Okręgu Śląskiego odznaczeni zostali założyciele Okręgu Śląskiego sprzed 25 lat: Aleksander Steinhoff z Bytomia, Władysław Frydel i Bolesław Staniak z Pszczyny, Henryk Kunik i Leszek Procki z Rudy Śląskiej, Janusz Koper z Żor oraz Tadeusz Myczkowski, Zbigniew Dreszler, Tadeusz Żyła, Jan Świgost, Dariusz Skrobol z Pszczyny, Mirosław Strachota-Gorzycki, Paweł Gawlas i Michał Walaszek z Bytomia, Eugeniusz Gren, Werner Wesoły i Tomasz Tabaszkiewicz z Rudy Śląskiej, Ryszard Szendzielorz i Dariusz Mrokwa z Mikołowa, Adolf Siemaszkiewicz i Lech Gęborski z Rybnika, Edward Kóska i Ronald Stasiak z Katowic, Marek Sławik i Krzysztof Koszowski z Tarnowskich Gór, Stanisław Grzegorczyk i Jacek Nalepa z Głogówka, Franciszek Granieczny, Kazimierz Wolny i Józef Pluta z Raciborza, Leszek Kowalczyk, Albert Mycielski i Włodzimierz Piaskowski z Żor, Jacek Mikołajczyk i Aleksander Mitek z Jelcza-Laskowice.

Srebrnym Krzyżem Zasługi Okręgu Śląskiego odznaczono: Andrzeja Golisa i Krystiana Kiełbasę z Toszka, Damiana Cieszewskiego i Artura Krawczyka z Pszczyny. Dekoracji wyróżnionych dokonał Król Kurkowy Okręgu Śląskiego Roman Baron.

Krzyże Jubileuszowe 25-lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP otrzymali: Dariusz Woźnicki z Bytomia, Eryk Figołuszka z Pszczyny i Jarosław Czachor z Jelcza Laskowice.

Z okazji jubileuszu 25-lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP jego prezes Jan Świgost odebrał wiele gratulacji, m.in. od Krzysztofa Larskiego - prezesa ZKBS RP, Dariusza Skrobola - burmistrza Pszczyny i Jana Dziury-Bartkiewicza - prezesa Okręgu Krakowskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Następnie na estradę zaproszono ustępującą Radę Królewską, króla kurkowego Edwarda Wójcika z marszałkami Dominiką Banią i Bolesławem Biolikiem oraz nową Radę Królewską AD 2021, króla kurkowego Magdalenę Piech oraz marszałków Wojciecha Siekierę i Damiana Kuberę. Na scenę weszły także Rady Młodzieżowe: ustępująca z młodzieżowym królem kurkowym Martyną Trefon i marszałkami Jakubem Dulembą i Jonatanem Borgiełem oraz nową z młodzieżowym królem kurkowym Pawłem Banią z marszałkami Jakubem Kiecokiem i Michałem Piechą. Odbyła się ceremonia przekazania insygniów.

W tej części uroczystości wzięły udział reprezentacje bractw z: Mikołowa, Raciborza, Rybnika, Wrocławia, Katowic, Nysy, Jelcza Laskowic, Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej, Głogówka, Zabrza, Cieszyna, Toszka, Pszczyny, Kcyni, Tucholi, Ostrzeszowa, Sępólna Krajeńskiego, Zbąszynka i Krakowa.

Po mszy świętej w kościele parafialnym barwny orszak bracki przeszedł na strzelnicę gdzie zarówno prezes Okregu Śląskiego jak i nowe Rady Królewskie odbierały gratulacje i życzenia. Następnie rozpoczęły się zawody strzeleckie. Rezultay strzeleckich zmagań zostaną zamieszczone na stronie internetowej bractwa pszczyńskiego: www.kurkowe.pl

-----
źródło: OŚ ZKBS RP
info: 2021.08.21÷22

▲ top


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz