Turniej strzelecki o tytuł Króla Kurkowego Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice ad 2021

wydarzenia brackie ad 2021 │►│

Miło mi przekazać wiadomość, że w sobotę, dnia 31.07.2021r. w Parku Strzeleckim – Matczyna Góra przy ul. Turniejowej w Jelczu-Laskowicach, odbył się kolejny turniej strzelecki o tytuł Króla Kurkowego SBK Grodu Jelcz-Laskowice AD 2021. Pierwotnie turniej był zaplanowany na miesiąc maj, jednak z powodu obowiązujących obostrzeń pandemicznych, w trosce o zdrowie uczestników oraz zaproszonych gości, Zarząd Bractwa zdecydował o jego przełożeniu na termin późniejszy.

Stosownie do postanowień statutu naszego stowarzyszenia, jednego roku Królem SBK zostaje zwycięzca zmagań strzeleckich, natomiast drugiego roku Królem SBK zostaje Brat, który wyróżnił się dla organizacji różnego rodzaju zasługami na rzecz jej rozwoju, na rzecz rozbudowy istniejącej infrastruktury strzeleckiej i rekreacyjnej, jak również do realizacji innych potrzeb, których z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania Bractwa jest sporo i nie sposób ich wszystkich wymienić w jednym zdaniu.

Koronną konkurencją było strzelanie o tytuł Króla Kurkowego SBK Grodu Jelcz-Laskowice.

W roku bieżącym, na wniosek Zarządu, przy akceptacji pozostałych członków organizacji, Królem z wyboru, jednogłośnie wybrany został Brat Kazimierz Putyra.

W związku z powyższym, Król elekt, jako ten, który ma już tytuł zapewniony, nie bierze udziału w strzelaniu. Zatem, szlachetnej, uczciwej i emocjonującej rywalizacji poddają się pozostali uczestnicy turnieju, którzy walczą o tytuł I-go i II-go Rycerza Króla.

W tej konkurencji, każdy z członków bractwa oddał po jednym strzale z pistoletu czarnoprochowego na odległość 25m. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do Bogdana Stryjewskiego, który zdobył tytuł „I Rycerza Króla” oraz do Jacka Mikołajczyka, który zdobył tytuł „II Rycerza Króla”.

Mając na uwadze, że kobiety podobnie jak muzyka, łagodzą obyczaje, tym razem do udziału w turnieju zostały zaproszone członkinie naszych rodzin. Nasze Panie słyną z tego, że z mniejszą lub większą pokorą znoszą naszą pasję, nieobecności w domu oraz wszelkie towarzyszące temu niedogodności. Kochane Panie, serdecznie i z całego serca Wam za to dziękujemy.

Rada Królewska AD 2021
Król - Kazimierz Putyra. I Rycerz - Bogdan Stryjewski. II Rycerz - Jacek Mikołajczyk

Oprócz konkurencji koronnej odbyły się strzelania towarzyszące, których zwycięzcami zostali:

Strzelanie z karabinka sportowego – kobiety: I – Urszula Małkiewicz, II – Jadwiga Bonkowska, III – (jak przystało na żonę Króla) – Anna Putyra, IV – Renata Herkopelec, V – ex aequo – Grażyna Piechota i Dorota Steciuk i miejsce VI - Elżbieta Stryjewska.

Strzelanie z karabinka sportowego – mężczyźni: I – (jak na Króla przystało) Kazimierz Putyra, II – Michał Mitek, III – Mieczysław Nyklarz, IV – Krzysztof Bronowicki, V – Wacław Drewnik i VI – Robert Jakubowski.

Strzelanie z pistoletu sportowego – mężczyźni: I – Krzysztof Bronowicki, II – Kazimierz Putyra, III – Wacław Drewnik, IV – Krzysztof Stroński, V – Michał Mitek i VI – Aleksander Mitek.

Strzelanie VIP: I – Bogdan Szczęśniak, II – Romuald Piórko.

Tradycyjnie, jako konkurencja kończąca zmagania strzeleckie, odbyło się strzelanie do kura. Konkurencja ta polega na tym, że wszyscy uczestnicy turnieju, strzelają do tarczki namalowanej na listewce, na której wierzchołku umieszczony jest symboliczny kur – cenione wśród braci kurkowych trofeum. Konkurencja trwa do czasu, kiedy listewka nie zostanie przestrzelona w całości i kur nie zostanie zestrzelony. Pierwsze miejsce zdobywa zawodnik, po którego strzale spada kur. Tym razem zestrzelił go Brat Wiesław Stramski. Drugie, zawodnik, który strzelał przed nim i był to Brat Bogdan Stryjewski. Trzecie, zawodnik, który miał strzelać jako następny i był to Brat Adam Porębski.

Zwycięzcy zmagań o tytuł Króla Kurkowego SBK Grodu Jelcz-Laskowice tworzą Radę Królewską. Rada ta ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu i stanowi istotny głos w najważniejszych dla bractwa sprawach. Jednym z obowiązków „Króla Kurkowego” jest uczestnictwo w uroczystościach  organizowanych przez Okręg Śląski ZKBS RP oraz przez Zjednoczenie BK RP. Król ma również zaszczyt reprezentowania Bractwa w walce o tytuł „ Europejskiego Króla Strzelców Historycznych”. Turnieje te odbywają się jeden raz na trzy lata i są wielkim świętem wszystkich Braci kurkowych oraz członków stowarzyszeń i organizacji strzeleckich z całej Europy. Z powodu pandemii, turniej zaplanowany na rok 2021, który miał się odbyć w belgijskiej miejscowości Deinze, został przełożony na bliżej nie określony termin? Kolejnym miłym akcentem dla zwycięzców turnieju jest wyróżnienie stosownymi orderami oraz drukowanymi certyfikatami. Są dla nich satysfakcją oraz podnoszą rangę tego doniosłego w życiu bractwa wydarzenia.

Hetman Bractwa – Eligiusz Piechota podkreśla, że szlachetna działalność, sprawiedliwa rywalizacja oraz duże zaangażowanie w życie lokalnej społeczności są przejawem patriotyzmu dzisiejszych czasów. Są jednym z podstawowych elementów budowania właściwych postaw społecznych oraz relacji międzyludzkich.

Wyróżnieni uczestnicy turnieju Królewskiego SBK Grodu J-L AD 2021

Po uroczystym wręczeniu certyfikatów, dyplomów oraz nagród rzeczowych nastąpiło wręczenie  przyznanych w ostatnim roku odznaczeń. Najwyższymi z przyznanych były Krzyże Komandorskie Orderu Zasługi Zjednoczenia KBS RP. Na wniosek Zarządu, takimi odznaczeniami wyróżnieni zostali: Kazimierz Putyra, Zbigniew Bonkowski, Wacław Drewnik oraz Michał Mitek. Ponadto wręczono 16 Krzyży Rycerskich ZKBS RP, 20 medali 25-lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego ZKBS RP i inne. Aktu dekoracji dokonali burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdan Szczęśniak, vice Hetman Okręgu Śląskiego ZKBS RP – Aleksander Mitek oraz Hetman SBK Grodu Jelcz-Laskowice – Eligiusz Piechota.

Sekretarz Bractwa – Jacek Mikołajczyk nadmienia, że w roku bieżącym przypada jubileusz XXXV-lecia istnienia naszej organizacji. W nadziei na ustanie obostrzeń pandemicznych, uroczystości z tym związane zostały przełożone na rok 2022. W roku tym, jak mówi Mikołajczyk, planujemy organizację w Jelczu-Laskowicach bardzo widowiskowej imprezy – Ogólnopolskiego Przeglądu Artylerii Brackiej. W roku bieżącym przegląd taki odbędzie się w Terespolu nad Bugiem, na który, w miesiącu wrześniu, wybiera się nasza delegacja. Na chwilę obecną połączenie jubileuszu z przeglądem jest rozsądne i miejmy nadzieję, możliwe do zrealizowania.

Na zakończenie odbyła się tradycyjna biesiada bracka. Były wspomnienia oraz ambitne plany na przyszłość. Oby nigdy nie zabrakło nam energii i środków finansowych na ich realizację.

A to wszystko „Ku Chwale Ojczyzny, Grodu i Bractwa”.

W imieniu Zarządu SBK Grodu Jelcz-Laskowice
Jacek Mikołajczyk – Sekretarz

-----
źródło: SBK Grodu Jelcz-Laskowice
info: 2021.07.31

▲ top


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz