JELCZ-LASKOWICE - Turniej Niepodległościowym SBK Grodu Jelcz-Laskowice

Miło nam poinformować, że w dniu 18.XI.2023r. w Parku Strzeleckim – Matczyna Góra został zorganizowany niepodległościowy turniej strzelecki. W turnieju brali udział zaproszeni goście oraz członkowie Bractwa. Tym razem bracia kurkowi rywalizowali w trójboju strzeleckim, w skład którego wchodziły następujące konkurencje: karabinek sportowy kbks, pistolet sportowy oraz pistolet centralnego zapłonu. Zaproszeni goście, VIP-owie, strzelali do tarczy losowej. Konkurencją kończącą turniej było tradycyjne strzelanie do kura. W szlachetnej, acz pełnej poświęcenia rywalizacji, osiągnięto następujące wyniki:

Karabinek sportowy kbks: miejsce I – Piotr Pliszczak, II – Wacław Drewnik, III – Kazimierz Putyra, IV – Stanisław Małkiewicz i V – Jacek Mikołajczyk.

Pistolet sportowy: miejsce I – Jarosław Czachor, II – Kazimierz Putyra, III – Piotr Pliszczak, IV – Krzysztof Stroński i V – Michał Mitek.

Pistolet centralnego zapłonu: miejsce I – Jacek Mikołajczyk, II – Jarosław Czachor, III – Stanisław Małkiewicz, IV – Kazimierz Putyra i V – Wacław Drewnik.

Klasyfikacja ogólna trójboju: I – Kazimierz Putyra, II – Jarosław Czachor, III – Jacek Mikołajczyk, IV – Piotr Pliszczak i V – Wacław Drewnik.

W kategorii VIP I – Jerzy Kamiński, II – Romuald Piórko, III – Krzysztof Woźniak, IV – Ireneusz Stachnio, V – Ryszard Borys, VI – Kamil Tysa, VII – Dariusz Koprowski i VIII – Piotr Stajszczyk.

W kończącym turniej, tradycyjnym strzelaniu do Kura szczęście dopisało i I miejsce zajął – Piotr Siemkowicz, II – Jerzy Kamiński i III – Piotr Stajszczyk.

Zwycięzcy trójboju strzeleckiego zostali odznaczeni medalami z wizerunkiem orła i barwami narodowymi. VIP-owie wyróżnieni zostali statuetkami Kura. Zestrzelenie Kura było nagrodzone Kurami rzeźbionymi w drewnie. Do jego zrzucenia z piedestału trzeba było oddać 59 strzałów. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali dyplomy pamiątkowe nawiązujące do 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uczestniczący w turnieju Honorowy Hetman SBK, Brat Eligiusz Piechota poinformował zebranych o zmianie miejsca zamieszkania. W związku z tym podziękował uczestnikom spotkania za wieloletnią, owocną współpracę, którą określił jako wzorową. Wiceburmistrz Romuald Piórko, w imieniu zebranych oraz własnym, podziękował Eligiuszowi Piechocie za wieloletnią współpracę i życzył dużo zdrowia w nowym miejscu zamieszkania. Spotkanie zakończył wspólny, ciepły obiad, który ze względu na warunki pogodowe wyjątkowo smakował.

Turniej Niepodległościowy był ostatnim z zaplanowanych na rok 2023. W związku z tym, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają naszą działalność składamy serdeczne słowa podziękowania. Bez okazywanej życzliwości, serdeczności i udzielonego wsparcia nasza działalność byłaby znacznie uboższa. Dzięki wzorowej współpracy z Władzami Samorządowymi, ze spokojem patrzymy w przyszłość i z zadowoleniem pełnimy obowiązki społeczne uatrakcyjniając swoim udziałem gminne oraz kościelne uroczystości patriotyczne. Jako Bractwo wrośliśmy w nasze miasto, bo stąd się wywodzimy i jego dobro jest dla nas celem nadrzędnym.

Wartym odnotowania jest fakt uczestnictwa naszej licznej delegacji w miejskich obchodach Święta Niepodległości. Na zaproszenie Władz Samorządowych nasze Bractwo wystawiło Poczet Sztandarowy, którego chorążym był Jan Kubowicz z przybocznymi Stanisławem Małkiewiczem i Jackiem Mikołajczykiem. Kwiaty pod pomnikiem „Do Wolnej i Niepodległej” składała delegacja w składzie: jeden z założycieli Bractwa – Janusz Wilkosz oraz siostry Anna Kubowicz z Urszula Małkiewicz.

Armatę, z której oddany został strzał rozpoczynający uroczystość pod pomnikiem obsługiwali: Krzysztof Bronowicki, Kazimierz Konefał, Wacław Drewnik i Piotr Stryjewski. W strzelectwie sportowym, zaangażowaniu społecznym oraz dbałości o zawiadywany obiekt nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Mamy wiele planów. Ich realizacja pozwoli na znaczące uatrakcyjnienie tego magicznego miejsca, które jednoczy miłośników broni historycznej, strzelców czarnoprochowych i sportowych oraz artylerzystów Regimentu Regionalnego Artylerii Książęcego Domu Radziwiłłów Powiatu Oławskiego.

To wszystko Ku Chwale Ojczyzny, Grodu i Bractwa!
Jacek Mikołajczyk
Sekretarz SBK Grodu
Jelcz-Laskowice

-----
źródło: SBKG Jelcz-Laskowice
info: 2023.11.18

▲ top


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz