XVI Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

wydarzenia brackie ad 2023 │►│

W dniach 22.04÷23.04.2023r. w Pszczynie odbył się XVI Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. Organizatorem Kongresu było Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie.

Kongres odbywał się pod patronatami: Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Starosty Pszczyńskiego Barbary Bandoły oraz Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola.

W obradach Kongresu uczestniczyło 150 na 199 uprawnionych delegatów z 76 Bractw z całej Polski co stanowi 75% delegatów uprawnionych do uczestnictwa w Kongresie.

Obrady Kongresu otworzył ustępujący Prezes Zjednoczenia KBS R.P. Brat Krzysztof Larski. Krótkie przemówienia w których przywitali zebranych na ziemi pszczyńskiej wygłosili Starosta Pszczyński Pani Barbara Bandoła, Burmistrz Pszczyny Pan Dariusz Skrobol, oraz Prezes Pszczyńskiego bractwa Siostra Magdalena Piech. Następnie Prezes Krzysztof Larski wręczył odznaczenia, Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Zjednoczenia otrzymała Siostra Magdalena Piech, Krzyż Komandorski z Mieczami Brat Piotr Furczyk, Gwiazdę do Krzyża Komandorskiego z Mieczami otrzymali Kapelan Zjednoczenia Kś. Adam Borysik oraz Brat Roman Pająk.

W pierwszym dniu Kongresu delegaci dokonali oceny pracy ustępującego Zarządu za lata 2018 do 2022r. Tak długi okres między kongresami wynikał z pandemii jaka miała miejsce w naszym kraju.

Następnie w drodze tajnych głosowań wybrano nowe władze naszego Zjednoczenia. Nowym Prezesem Zarządu Zjednoczenia KBS R.P. został Brat Lech Magnuszewski z KBS w Starogardzie Gdańskim – serdecznie gratulujemy. Wybrano także 10 członków Zarządu, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Honorowy. Równocześnie w trakcie obrad na strzelnicy KBS w Pszczynie rozpoczął się kongresowy turniej strzelecki. W drodze rywalizacji strzeleckiej została wyłoniona Młodzieżowa Rada Królewska a Młodzieżowym Królem Zjednoczenia KBS R.P. został Maciej Pastuszka z Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana w Radomiu. Insygnia Królewskie i rycerskie zostały wręczone nowej Radzie przez Prezesa Brata Lecha Magnuszewskiego oraz ustępującego Strzelmistrza Brata Mariusza Wegnera podczas obrad Kongresu.

Po dokonaniu wyborów zakończono obrady, a uczestnicy udali się na tradycyjny raut bracki.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się uroczystym przemarszem z orkiestrą ulicami Pszczyny uczestników na czele z 26 pocztami sztandarowymi. Po zrobieniu pamiątkowej fotografii na tle pszczyńskiego zamku uczestnicy udali się na uroczystą Mszę Świętą w intencji nowo wybranego Zarządu Zjednoczenia do kościoła Wszystkich Świętych. O godz. 12.00 na strzelnicy pszczyńskiego Bractwa rozpoczęła się druga część turnieju strzeleckiego.

W rywalizacji uczestniczyło 150 Sióstr i Braci z 54 bractw z całej Polski. Królem Zjednoczenia KBS R.P. został Brat Paweł Hinz z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie,

Mistrzem Zjednoczenia został Brat Ryszard Bura z Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego. Klejnot Strzelmistrza zdobył Brat Krzysztof Tyda z KBS w Starogardzie Gdańskim. Statuetkę Brata Kurkowego wywalczył Brat Piotr Czapiewski KBS w Tczewie. Tarczę 150-lecia urodzin Wojciecha Korfantego wystrzelał Brat Grzegorz Jaskuła z KBS w Sierakowie. Tarczę Charytatywną zdobył Brat Edward Wójcik z KBS w Pszczynie.

W tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim Braciom z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie zaangażowanym w przygotowanie i obsługę całego Kongresu. Szczególne podziękowania kieruję do Hetmana Bractwa Siostry Magdaleny Piech za zaangażowanie i poświęcony czas nieraz ze szkodą dla rodziny.

Ponadto chciałem podziękować Strzelmistrzowi KBS w Pszczynie Bratu Jerzemu Piech za bardzo duży wkład pracy w organizację strzelań oraz Bratu Piotrowi Furczykowi za włożony wkład pracy w organizację imprezy. Wielkie podziękowania należą się również Braciom z bractw w Mikołowie, Raciborzu, Rybniku i Tarnowskich Górach za pomoc w obsłudze turnieju strzeleckiego.

Zapraszamy do Pszczyny na organizowane przez nas imprezy ale także do turystycznego odwiedzenia „Perły Górnego Śląska”.

Z Brackim Pozdrowieniem
Roman Pająk – Prezes Okręgu Śląskiego

-----
zdjęcia: Bractwo Kurkowe Jutrosin
źródło: OŚ ZKBS RP

info: 2023.04.24

▲ top


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz