Otwarcie Sezonu Strzeleckiego OŚ ZKBS RP w Tarnowskich Górach

wydarzenia brackie ad 2023 │►│

16 kwietnia 2023 roku na strzelnicy tarnogórskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbył się po raz kolejny Turniej Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Wzięło w nim udział niespełna sześćdziesięciu braci reprezentujących organizacje z: Bytomia, Głogówka, Jelcza-Laskowic, Katowic, Mikołowa, Pszczyny, Raciborza, Rudy Śląskiej, Rybnika, Zabrza, Żor oraz Tarnowskich Gór.

Spośród zaproszonych gości w wydarzeniu wzięli udział m.in.: wicestarosta Sebastian Nowak, prezes Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Piotr Skrabaczewski, reprezentujący podczas turnieju burmistrza Tarnowskich Gór Arkadiusza Czecha, zastępca dowódcy 5. Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach im. gen. broni Leona Berbeckiego ppłk Antoni Półtorak, prezes Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju Leszek Waligóra, członek zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Jerzy Cieśliński.

Turniej Otwarcia Sezonu poprzedziło Walne Zebranie Delegatów Okręgu Śląskiego ZKBS RP, które rozpoczął jego prezes Roman Pająk. Podczas uroczystości otwarcia wręczył on wspólnie z Andrzejem Janickim (prezes honorowy KBS w Tarnowskich Górach) i Sylwestrem Dubasem (hetman KBS w Tarnowskich Górach) odznaczenia tarnogórskim braciom. Orderami Zasługi Zjednoczenia wyróżnieni zostali prezes Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum Instytutu Tarnogórskiego dr hab. inż. Marek Wroński (Krzyż Oficerski) oraz płk Wojciech Szczepkowski i Janusz Szroeter (Krzyż Komandorski z Mieczami). Natomiast Złote Krzyże Zasługi Okręgu Śląskiego ZKBS RP otrzymali: Aleksander Grabowski, Zbigniew Nowakowski, Piotr Wiczuk, Lesław Augustyn, Leonard Woźnica, Adam Flak i Krzysztof Gwóźdź.

Podczas turnieju w rywalizacji z karabinu do Tarczy Okręgu Śląskiego najskuteczniejszym strzelcem okazał się Adam Flak z Tarnowskich Gór, a dwie kolejne lokaty zajęli Władysław Frydel (Pszczyna) i Roman Baran (Głogówek). W strzelaniu z pistoletu do Tarczy Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach najlepszy wynik należał do Andrzeja Suchanka (Bytom). Tuż za nim uplasowali się Adam Flak i Zbigniew Winiatorski (Żory). Tarcza Charytatywna trafiła do rąk Magdaleny Piech (Pszczyna). Drugie miejsce w tej konkurencji zajął Zbigniew Winiatorski, a trzecie Kasper Lubowiecki (Żory). W strzelaniu do Tarczy Pamiątkowej, ufundowanej przez ppłk. Antoniego Półtoraka i zarezerwowanej dla zaproszonych gości, członków zarządu, byłych i aktualnych królów Okręgu Śląskiego oraz hetmanów bractw kurkowych, najskuteczniejszy okazał się Leszek Kowalczyk (prezes KBS Żory), a Roman Baran i Jacek Wicher (strzelmistrz Okręgu Śląskiego ZKBS RP) zostali sklasyfikowani na drugim i trzecim miejscu. Puchary przewidziane dla kadetów trafiły natomiast do rąk Dawida Dembińskiego i Brajana Marchewki.

album zdjęć │►│

-----
Jacek Wicher
info: 2023.04.16

▲ top


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz