Posiedzenie Zarządu Okręgu Śląskiego ZKBS RP

wydarzenia brackie ad 2020 │►│

Decyzją Prezesa Okręgu Śląskiego brata Jana Świgosta na dzień 2020.02.22 godz. 11.00 zostało zwołane posiedzenie Zarządu Okręgu Śląskiego w jego siedzibie w Bytomiu przy ul. Świętochłowicka 3a/2.

Tematem zebrania były:

  • sprawy organizacyjne obchodów jubileuszu 25-lecia Okręgu Śląskiego,
  • analiza postępu wyznaczonych zadań na zebraniu Zarządu w dniu 2019.12.28,
  • podjęcie uchwały w sprawie wydatków Okręgu w 2020 roku,
  • podjęcie uchwały w sprawie odznaczeń typowanych na uroczystości 25-lecia (2020.09.13, Tarnowskie Góry) w porozumieniu z Hetmanami Bractw Okręgu Śląskiego, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej ze strony Zarządu,
  • zatwierdzenie miejsca głównych uroczystości jubileuszowych w Tarnowskich Górach - Hotel Restauracja OPERA,
  • wyznaczenie osób do negocjacji cen z obiektem OPERA, podpisania umowy, dokonania przedpłaty (wstępnie 1 000,00 zł), a następnie kompleksowego rozliczenia tej konkretnej uroczystości i uregulowania rachunku,
  • podjęcie uchwały w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów Okręgu Śląskiego w dniu 28.03.2020 wraz z propozycją programu zebrania,
  • podjęcie uchwały o przedstawieniu kandydatury Brata Tadeusza Żyła Walnemu Zebraniu Delegatów do tytułu Prezesa Honorowego Okręgu Śląskiego.

-----
źródło: OŚ ZKBS RP
info: 2020.02.22

▲ top


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz