RYBNIK - Spotkanie Bractwa Kurkowego z mieszkańcami Rybnika

W dniu 16.03.2024 roku odbyło spotkanie z mieszkańcami Rybnika w punkcie informacji miejskiej “halo!Rybnik”. Bracia zaprezentowali rys historyczny organizacji, pamiątkowe zdjęcia, “Tarcz Królewski” oraz statuetki brackich trofeów w strzelaniu “Do Kura”. Można było obejrzeć wystawę broni czarnoprochowej przygotowanej przez Brata Piotra Sulowskiego. Przed punktem informacyjnym na ulicy Sobieskiego mieszkańcy mogli zapoznać się ze stuletnią historią Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika na tablicach informacyjnych jak również sfotografować się z bracką armatą.

-----
źródło: BKMR
info: 2024.03.16

▲ top


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz