Obchody jubileuszowe 10-lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego ZKBS RP

wydarzenia brackie ad 2004 │►│

Historia Okręgu Śląskiego (w skrócie)

Początków Okręgu Śląskiego należy upatrywać w powołaniu w roku 1849 Górnośląskiego Związku Strzeleckiego (Oberschlesischer Schutzenbund), ale właściwy Okręg Śląski Bractw Kurkowych powołał do życia II Zjazd Delegatów Zjednoczenia Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polski obradujący w Poznaniu od 30 sierpnia do 4 września 1924r. W roku 1939 członkami Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej było 7 bractw kurkowych, a siedzibą Okręgu był Mikołów.

Pierwsze powojenne zebranie założycielskie mające na celu powołanie Okręgu Śląskiego ZKBS RP, odbyło się 9 września 1994 r. w Rudzie Śląskiej. W spotkaniu udział wzięli (alfabetycznie):

Ireneusz Dobrowolski – Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
Stanisław Dobrowolski – Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
Władysław Frydel – Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie
Janusz Koper – Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach
Henryk Kunik – Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska
Leszek Procki – Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska
Aleksander Steinhoff – Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
Bolesław Staniak – Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie

Zebrani zaproponowali na siedzibę Okręgu Śląskiego miasto Bytom i postanowili dokonać czynności organizacyjnych niezbędnych do formalnego powołania Okręgu.

Po sporządzeniu wymaganych statutem ZKBS RP dokumentów zwołano w Rudzie Śląskiej zebranie, na którym 19 kwietnia 1995 roku spotkały się zarządy bractw Bytomia, Rudy Śląskiej, Pszczyny, Żor i Wrocławia, by po 56-letniej przerwie powołać do życia Okręg Śląski Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Wybrano wówczas władze Okręgu, na których czele stanął Hetman Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego – Ireneusz Dobrowolski.

Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia KBS RP, obradujący w dniach 29-30 kwietnia 1995 r. w Starogardzie Gdańskim dokonał zatwierdzenia uchwał i składu władz Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

-----
źródło: OŚ ZKBS RP
info: 2004.12.10

▲ top


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz