Otwarcie Sezonu Strzeleckiego w Okręgu Śląskim ZKBS RP AD 2021

wydarzenia brackie ad 2021 │►│

W sobotę 8 maja na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Głogówku odbyły się zawody otwarcia sezonu strzeleckiego okręgu śląskiego 2021 roku. Zawody są również jednym z akordów zaległych obchodów jubileuszowych 25-lecia reaktywacji okręgu śląskiego.

Liczne grono zgromadzonych sióstr i braci pomimo ograniczeń sanitarnych dzięki sprawnej organizacji mogło rywalizować w czterech konkurencjach strzeleckich.

W strzelaniu do tarczy honorowej pierwsze miejsce zajął Tadeusz Żyła - KBS Pszczyna, tarczę otwarcia sezonu – jubileuszowa 25-lecia okręgu śląskiego zdobył Adam Flak - KBS Tarnowskie Góry. Kolejna konkurencja o tarczę charytatywną pada łupem strzelca młodego pokolenia Michała Karela - BS Głogówek. Kura ustrzelił Jerzy Michalski - KBS Nysa.

Integrację bractw okręgu śląskiego w ramach obchodów jubileuszowych postanowiono zrealizować poprzez rozegranie konkurencji drużynowej bractw okręgu. Współzawodnictwo drużyn w trzy osobowych składach z obligatoryjnym udziałem króla lub prezesa danego bractwa zakończyło się zwycięstwem drużyny BS Głogówek, drugie miejsce dla BKM Rybnik, trzecie miejsce dla Raciborskie KBS.

Szczegóły klasyfikacji ze wszystkich konkurencji na stronie bractwoglogowek.pl

Zawody strzeleckie bractw okręgu śląskiego po dłuższym okresie zawieszenia działań z powodów epidemiologicznych były dobrą okazją aby korzystając z licznie zgromadzonych sióstr i braci uhonorować wyróżnionych krzyżami jubileuszowymi 25-lecia reaktywacji okręgu śląskiego. Wyróżnieni decyzją kapituły odebrali krzyże wraz z dyplomami nadania z rąk Prezesa Okręgu Śląskiego Jana Świgosta i Króla Okręgu Śląskiego Romana Barana.

Krzyż jubileuszowy z numerem 01 nadano Tadeuszowi Żyle, poprzedniemu prezesowi okręgu a krzyż numer 02 Janowi Świgostowi, obecnemu prezesowi.

Krzyże jubileuszowe wykonano w limitowanej serii 50 sztuk, ze srebra najwyższej próby. Krzyże powstały w oparciu o historyczne, przedwojenne krzyże okręgu śląskiego, dzięki dużym staraniom na etapie projektowania i wykonawstwa Jacka Wichra.

Wypełniając uchwałę Walnego Zebrania Delegatów Okręgu Śląskiego z dnia 26 września 2020r. o nadaniu tytułu Hetmana Honorowego Okręgu Śląskiego Tadeuszowi Żyle dopełniono formalności wręczając uhonorowanemu Bratu ozdobny ryngraf wraz z listem gratulacyjnym. Prezes Okręgu Śląskiego Jan Świgost wraz z gratulacjami przypomniał zasługi swego poprzednika w trakcie wieloletniego pełnienia funkcji prezesa okręgu.

Przebieg zawodów będących pierwszym akordem zaległych obchodów jubileuszowych dzięki dobrej organizacji i gościnności Braci z Głogówka pomimo ograniczeń z powodów epidemiologicznych odbyły się w znakomitej atmosferze. Uczestnicy zawodów liczą, że w miarę poprawy sytuacji zawody i inne formy działalności powrócą do wcześniejszego, normalnego rytmu, a ruch bracki będzie normalnie funkcjonował.

Kolejnym planowanym elementem obchodów jubileuszowych będzie wydanie broszury o bractwach okręgu śląskiego.

Piotr Furczyk

album zdjęć │►│

-----
źródło: OŚ ZKBS RP
info: 2021.05.08

▲ top


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz