Zwołanie Walnego Zebrania Delegatów Okręgu Śląskiego ZKBS RP

Zarząd Okręgu Śląskiego ZKBS R.P. zwołuje na dzień 2 lipca 2022 r. na godzinę 11:oo (I termin) oraz 11:30 (II termin) Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się w Bytomiu przy ul. Świętochłowickiej 3a w siedzibie Okręgu (podstawa prawna: Statut Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. §16pkt.1c, § 35 pkt. 5, §45).

│►│ Porządek obrad oraz regulamin w załączeniu...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz