2021.03.10 - Komunikat Zarządu ZKBS RP

Do Bractw – członków Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich R.P. 

2021 rok jest rokiem wyborczym dla Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich |Rzeczpospolitej Polskiej w którym winniśmy dokonać wyboru nowych władz Zjednoczenia i Okręgów wchodzących w jego skład, a także władz w Bractwach członkowskich Zjednoczenia. Z uwagi na pandemię koronawirusa znaleźliśmy się w stanie szczególnym, gdzie obowiązują obostrzenia wprowadzone przez Prezesa |Rady Ministrów między innymi dotyczące spotkań dla takich organizacji jak nasze. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących zgromadzeń nie ma możliwości zwołania zjazdów wyborczych dla poszczególnych szczebli naszej organizacji. Poniżej przedstawiam wykładnię prawną jaka obowiązuje nasze stowarzyszenie wynikającą z decyzji Prezesa Rady Ministrów. 

INFORMACJA
w przedmiocie przedłużenia kadencji władz stowarzyszeń - Kurkowych Bractw Strzeleckich 

Działając w imieniu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej informuję, że na skutek nowelizacji Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (dalej: „Ustawa”) wprowadzono do art. 10 Ustawy następujący zapis: Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Zgodnie z przedstawioną wyżej treścią kadencje wszystkich członków władz Kurkowych Bractw Strzeleckich ulegają przedłużeniu z mocy ustawy do czasu wyboru nowych władz, nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Oznacza to, iż obecnie pełniący kadencje członkowie władz nie tracą mandatu na skutek upływu kadencji, na którą zostali wybrani.  

Z powyższej informacji wynika, że mając do dyspozycji 60 dniowy okres przygotowawczy do Kongresu Zjednoczenia po ustaniu pandemii  zdążymy na wszystkich szczeblach naszej organizacji dokonać wyboru władz w przepisowym terminie przed kongresem. 

W imieniu Zjednoczenia
Prezes Zarządu ZKBS RP
Krzysztof Wojciech Larski 

Poznań 10.03.2021 r. 

1 komentarz:

  1. Jest to dobry sposób na prowadzenie korespondencji między bractwami i szybka komunikacja.

    OdpowiedzUsuń